lördag 18 augusti 2012

Fyllechaffis till sjöss, Glöm det

Ett av argumenten från de som tycker sjöfyllerilagen är bra har ju varit att "man kan ju låta någon som är nykter köra". Dvs samma princip som på land. Åter igen så jämställer man båtar med bilar.

Man kan idag läsa i på tex NT  eller SVT.se om en man som åtalas för sjöfylla när hans fru körde båten.

Carlsson menar att många inte känner till hur sjölagen lyder.
-Vi har inte tillämpat den så speciellt mycket tidigare, men den har blivit mer och mer aktuell i och med den nya lagändringen eftersom vi ser att man sätter någon annan bakom ratten.
Aha, Skall man vara konspiratorisk så är det med andra ord så att eftersom man inte fångar tillräckligt många FÖRARE, eftersom folk slutat köra båt på fyllan, så börjar man  bötfälla passagerare. ("pinnjakt" någon?) Det här innebär med andra ord att man måste ha flera nyktra personer som dessutom tillsammans (notera nu) BEDÖMS kunna  framföra båten. Fyllechaffis som argument faller därmed platt.
-Tar man bort alla personer i båten förutom den vid ratten är det viktigt att fråga sig; kan personen som styr köra på ett vettigt sätt, hitta i skärgården, lägga ut en kurs? I många fall klarar inte han eller hon av det och då är det någon annan som är ansvarig.
Här ser vi då ytterligare en brist i lagstiftningen. Nämligen att allt som flyter och är över 10m/15knop gränsen klumpas ihop oavsett om det är en 5m daycruiser,11m segelbåt eller 100m oljetanker.  Den som har ett uns av förnuft inser dock att det är en viss skillnad att föra befäl över och framföra  dessa.
 
Hugo Tiberg, professor i sjörätt Kommenterar:

..Problemen menar han uppstod när sjölagen ändrades 2010.
-Tidigare skulle man bedöma vilken nykterhet som krävdes för varje särskild roll ombord och döma efter det.
Tack. det är precis det alla som är mot lagen sagt hela tiden. Vi hade en lag som fungerade.

Om nu den som håller i rodret är oerfaren så tror jag inte att denne orsakar olyckor p.g.a att den som sitter bredvid har tagit ett par öl. Sker det en olycka i det läget så beror det på att på att personen var oerfaren PUNKT.

En jämförelse

Man kan göra ytterligare en jämförelse med biltrafik (eftersom det enligt förespråkarna går att jämställa havet med vägar).

Scenario 1:
Familjen Svensson har varit på fest hos goda vänner i grannbyn och låter sonen med dagsfärskt körkort köra hem. Man har dagen innan hämtat ut en sprillans ny bil av större modell och detta är första gången sonen sitter i den. Fadern i familjen har varit ansvarsfull och bara druckit 2 glas vin och en snaps.

På väg hem så vinkas man in i en rutinkontroll. När de kör in till vägkanten så ser polismannen att fadern ger sonen instruktioner. (Sonen är ju dessutom uppenbart oerfaren förare eftersom han bara kört totalt 2 km med bilen ifråga)

Skulle man någonsin ens tänka tanken att be samtliga i bilen att blåsa?
OM så vore fallet, skulle man ens komma på idén att anse att fadern hade "skött en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten"

Om vi nu flyttar scenariot ut till skärgården:
Familjen Svensson har varit på fest hos goda vänner på grann-ön och låter sonen  köra hem. Man har dagen innan hämtat hem en sprillans ny båt och detta är första gången sonen sitter i den. Fadern i familjen har varit ansvarsfull och bara druckit 2 glas vin och en snaps.

På väg hem så vinkas man in i en rutinkontroll. När de kör in mot polisbåten så ser polismannen att fadern ger sonen instruktioner. (Sonen är ju dessutom uppenbart oerfaren förare eftersom han bara kört totalt dryga 1 distans km med båten ifråga)


Nu är Herr Svensson helt plötsligt en fara för sig själv och andra. Gissningsvis kan även Fru Svensson bedömas ha en uppgift ombord eftersom hon kanske skulle kunna tänkas vara den som hänger ut "puttifrånkorvarna" när man kommer hem till brygganJuridik sägs ibland lite elakt vara en bedömningssport. Men polisarbetet ute på fältet (sjön) bör inte vara det i så pass stor utsträckning som det är med nuvarande lag

Det som skall bedömas är:
Omfattas båten av lagen?
Visst man kan mäta den, frågan är vilket mått som gäller? Hur vet man om båten går över 15 knop? Jadu...

Vem eller vilka ombord har "en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten"?
Jag har personligen sett en man i 70-års åldern både segla och förtöja en segelbåt.. Med andra ord så är det en ren gissning vilka ombord som faktiskt behövs


Tidigare behövde man också göra bedömningar. Men då var det mer en fråga om huruvida en person var kapabel att utföra en uppgift ombord.  Nu gör man först bedömningen om personen har en uppgift, sen kollar man om vederbörande råkat ta en öl. huruvida personen faktiskt KAN utföra uppgiften är av sekundär betydelse 

Man kan med andra ord inte läsa sjökort  på ett säkert sätt med 0,25 promille? Tack då vet vi. Men det är helt OK att läsa vägkarta eller sitta i baksätet och sjunga i en bil oavsett hur packad man är.

tisdag 7 augusti 2012

Sjöfylla i siffror

För att följa upp gårdagens inlägg om sjöfylleri.
Självklart hänger media på och gräver fram företrädare till höger och vänster som förväntas rapa siffror som förhoppningsvis visar att lagen var absolut nödvändig..

Ledsen, men det jag sett hittills imponerar inte

Sveriges radio meddelar: Alkohol ofta bakom dödsolyckor
Ja det var ju ingen nyhet, Vi tittar lite på vad som skrivs
"Tre av fyra personer som dör på sjön är alkoholpåverkade. – Det är skrämmande siffror "
Ja. onekligen.  Hur många är det som dör då?
"Förra året omkom 40 personer på sjön. Transportstyrelsen har hittills fått in 24 stycken obuktionsprotokoll[sic!] som visar att 75 procent av personerna hade alkohol i kroppen när de omkom."
40 personer. Det dog 334 personer i trafikolyckor samma år. Det är inte helt rättvist att jämföra dessa eftersom det i sjöolyckorna räknas in att man faller ur sin förtöjda båt och drunknar. Om du snubblar och slår ihjäl dig  när du  kliver ur bilen på parkeringen så räknas det inte som en trafikolycka

Nåväl nu har man ju då underlag på mer än 50% av de döda så det kan väl anses som tillförlitligt...
18 av dessa 24 hade då alkohol i blodet. hur mycket?

Men det här väl en förbättring av statistiken från föregående år? Den statistik man hade som grund för nya lagen..
Transportstyrelsen började föra statistik i våras. Det hela är ett steg i ett uppdrag från regeringen, som vill minska antalet omkomna i trafiken både på land och på sjön.
Eh jaha.Först NU börjar man forska i hur folk dör på sjön. 
Enligt Jonas Ekblad, analytiker på Transportstyrelsen, slår statistiken hål på myten om den ensamme fiskarmannen som ramlar i sjön och drunknar. Bara en fjärdedel var en ensam man, och ungefär en fjärdedel höll på med fiske.
– De andra olyckorna var sådana som hände i hamnar när man skulle hoppa mellan båten och bryggan eller i samband med någon tilläggningsmanöver. Eller faller överbord på det ena eller det andra sättet, säger han.

Ok av de här 40 var 10 ensamma män. 10 fiskade och de övriga 20 trillade överbord? 
Nu är det väl så att de där 10 ensamma männen kan ha varit samma 10 som fiskade, eller inte alls fiskat
Jag tolkar det som att 10 döda var i samband med fiske, resterande 30 föll överbord, i dessa får vi gott o väl plats med 10 ensamma män som skall pinka.

Jag saknar dock de här som omkommer p.g.a snabbgående motorbåtar eller segelbåtar över 10 m. Nåja, det är väl säkert så pass ovanligt att det inte sker varje år..
Hur många av de omkomna  färdades överhuvudtaget i en sådan typ av båt?

Hur många av de som avled var passagerare på en båt där föraren var spiknykter?
Hur många av de som avled trillade av förtöjda båtar?

Hur var det med promillen då?
– Det är lite skrämmande siffror, att av de vi har promillesiffror på i dag, är en fjärdedel som är spiknyktra. De andra har mer eller mindre mycket alkohol i sig.
"Mer eller mindre mycket"  vad fan är det för måttenhet.
Enligt länkar i gårdagens inlägg så pekar det dock mot att de flesta döda hade över 1,0 promille
(enligt overifierade uppgifter så så hade endast 2 av 400 döda mellan 2004 och 2011 under 1 promille)

Visst, man skall inte köra båt på fyllan, så långt kan vi vara  överens.  Men innan man ger sig på att lagstifta bort olyckor så kan det ju vara en bra idé att veta vilken typ av olyckor det är man vill få bort.

Den logiska slutsatsen som man bör dra av att folk ramlar ur förtöjda båtar är ju att förbjuda onyktra människor att vistas i närheten av vatten.


Hur vanligt är det med sjöfylleri då?

Ja det vet vi ju inte egentligen. De siffror som finns  säger  att det  2011 lagfördes 189 sjöfyllor (fram till juli totalt var det ca 200). räknar vi in de ovan nämnda 75% av 40st har vi ju 30 till om vi förutsätter att dessa faktiskt körde, vilket inte är säkert eftersom lagen även omfattar personer som utför "uppgifter av väsentlig betydelse för sjösäkerheten". Det är alltså inte bara föraren av båten som kan dömas utan även den som hjälper till att läsa ett sjökort eller ansvarar för att hänga ut "puttifrån-korvarna" (en syssla man bör klara efter ett par glas vin)
Det kan ju jämföras med att det 2011 anmäldes omkring 29 600 rattfylleribrott  Detta trots att det varit olagligt sedan hedenhös. Jag tror dessutom det är rätt få av dessa som var passagerare och bedömdes ha "uppgifter av väsentlig betydelse för trafiksäkerheten"


Det fanns 2011-12-31 6 213 000 utfärdade körkort. i diverse olika klasser. om vi antar att samtliga rattfyllerister hade körkort när de greps, och det bara var 1 rattfylla/ person så får vi att  ca 0,5% rattfyllon

För båtar blir det lite värre eftersom det inte finns körkortskrav men enligt siffror i "Fakta om båtlivet"

Så fanns det 2010 ca 800 000 fritidsbåtar i Sverige. Vi antar att det fanns lika många året efter.
Det anmäldes ca 200 sjöfyllor totalt 2011 det ger att 0,025 %  av alla båtförare är roderfyllon..
Eller??

Nej självklart inte, för det första så är antalet båtar oklart, dessutom finns ju de här båtarna som inte berörs av lagen med. Gissningsvis är mer än  hälften båtar som inte faller under lagens gränser (kajaker och optimistjollar tex). Dessutom fastnar de inte i rutinkontrollerna så det är snarare 0,05%  SAMT att vi har det här med "
uppgifter av väsentlig betydelse för sjösäkerheten" vilket gör att man kan plocka samtliga ombord.

Enligt samma lilla skrift

Vem utövar båtliv?
Människor i alla åldrar och ur alla samhällsgrupper är ute på sjön.
Närmare 2,5 miljoner vuxna svenskar (mellan 20–74 år) fördelat över
1,5 miljoner hushåll vistades i fritidsbåt under 2010. Motsvarande siffra
2004 var 1,8 miljoner. Drygt 4 miljoner människor vistades i skärgården
under 2010.

Hur många kollar man

Sjöpolisen i Stockholm och Västra Götalands län genomförde under 2011 1013st sållningsprov. KBV genomförde samma år 2300 stycken i hela landet. Totalt 3313.
Gissningsvis är trafiken i skärgården rätt låg under 8 av årets månader så vi antar att samtliga kontroller sker under de 3 månader det behövs mest. dvs juni,juli, augusti  (jävla Gessle) det är 92 dygn Det ger 36 kontroller/dygn. En stor del av dessa kontroller är säkert rena rutinkontroller. Dvs man stoppar en båt enbart pga dess storlek, Men det finns säkert en stor andel kontroller som sker p.g.a. att någon vinglar runt uppenbart roderfull. (något som, åter igen, gamla lagen löste finfint)

Polisens 1013 sållningsprov resulterade i 73 positiva prov. (Hur många KBV fick har jag inte hittat siffror på än.) Detta innebär att 7,2% av de slumpmässigt kontrollerade var sjöfyllon... Kan man tolka detta som att ca 7% av alla båtförare är onyktra?


Självklart inte betänk åter igen "uppgifter av väsentlig betydelse för sjösäkerheten" och att polisen såklart inte är dummare än att de genomför sina kontroller  på platser där det är stor chans att det finns berusade.

Slutsats

Vi har alltså en lag som klubbades igenom utan något vettigt statistiskt underlag som påvisade en skärpning av den befintliga lagstiftningen.

Det saknas fortfarande vettig statistik eftersom man började analysera först ett år EFTER att lagen infördes.
I den statistik som finns så klumpas dessutom, som det verkar, alla former av olyckstillbud på eller i närheten av båtar ihop utan att man kan göra en koppling som stödjer en 0,2 promillegräns som bra gäller i stora eller snabba båtar.

Tydligen sker ju även olyckor när de ligger stilla. spelar det då någon roll om båten är 9 eller 10 meter eller om den kan gå i 14 eller 15 knop?

Något som också är klarlagt är att antalet döda inte minskat lika drastiskt som antalet sjöfyllon. Det har legat mellan 30 och 40 st/ år senaste 5 åren (med en dipp 2010 som KANSKE beror på lagen)

Lagens enda syfte var med andra ord att ge polis och KBV ett verktyg att kontrollera sjöfylleriet. Något som helt klart behövdes eftersom de tidigare inte kunde ingripa mot annat än rejält onyktra.
Den dock har ytterst lite med  den totala sjösäkerheten att göra eftersom hälften av de som färdas på sjön gör det i båtar där det fortfarande är OK att ha 0,8 promille (gärna utan flytväst)


Trots att man nu har ett verktyg som medger att man kollar samtliga ombordvarande i varenda båt  av rätt typ som kommer i ens väg  så lyckas man bara hitta ca 200st på ett helt år. Hur promillefördelingen av dessa ser ut vill jag se siffror på. Gärna kompletterat med tid på dygnet, typ av båt och roll ombord

Det skall bli intressant att se statistiken för 2012 när den släpps

måndag 6 augusti 2012

Rikas rätt att vara fulla på sjön...

Ja det är visst det folk verkar tro att  den här artikeln handlar om. I alla fall om man skall tolka twitterflödet .
Istället för att ens lägga ner 5 minuter på att ta reda på vad som är skevt med lagen och kanske ytterligare 5 minuter för att leta lite statistik så väljer man att ironisera över "de stackars bratsen som inte får festa och åka båt"

Jag kan tänka mig att en rätt stor andel av de som har åsikter i frågan har rätt så begränsad erfarenhet av båtliv i allmänhet och livet i skärgården i synnerhet. Det kan vara så illa att det finns folk vars erfarenhet av "vara på sjön" är en 24-timmars med Silja-Line, som sitter och har åsikter om hur det funkar i skärgården.

Bra, då skall vi göra ett litet försök reda ut det hela.

Det handlar inte om rätten att  stupfull framföra en snabbgående motorbåt i gästhamnen i Sandhamn . Det handlar om rätten att åka ut till en ö i kustbandet, lägga till där och därefter ta ett glas vin.
Det sistnämnda är nånting som fritidsseglare ägnat sig åt i minst 50 år. Det förstnämnda var olagligt redan innan 1/6 2010

Det handlar inte heller om rätten att  få dricka sig rejält berusad och sedan ge sig ut och åka. Det handlar om rätten att ha möjlighet att flytta sin båt när vinden vänder kl 04:30 en söndag,  utan att betraktas som kriminell. Det förstnämnda är oansvarigt, onödigt och utsätter förare, båt och omgivning för fara. Det senare är oftast en nödvändighet för att INTE utsätta förare, båt och omgivning för fara.

Märkliga gränser

Nu tänker säkert oinsatta att det är ju bra att samma regler gäller på sjön som på land. Jo, promillegränsen är den samma, men sen tar det stopp.

Gränsen gäller ju bara för båtar som är längre än 10m eller båtar med en toppfart över 15 knop.
Det är alltså frågan om hur snabbt båten TEORETISKT kan färdas. Så även om man ror en öppen båt med aktersnurran upphissad så åker man dit.

Det är med andra ord helt ok segla en 9,5m lång segelbåt med 0,5 promille mitt ute i en farled bland andra båtar. Men inte ok att ro över till grannen  med din 4,5m öppna båt med utombordsmotor som med lite tur gör 18knop när den är tom, nymålad och motorn nyservad.

Någon som inte ser problemet?

Om man skall översätta detta till land-trafik så är det jämförbart med att rattfyllerigränsen skulle gälla bara för fordon som går snabbare än 30km/h och väger över 850 kg

Men man kan väl ha en "fyllechaffis"? Nej det är inte så enkelt eftersom lagen är skriven så att en nitisk Polis/Kustbevakare kan anse att samtliga ombord måste vara nyktra och då är man som båtägare rökt om man anses ha haft nån form av delaktighet i framförandet av båten (typ lossat förtöjningen)

Varför ?

Lagen stiftades för att det tydligen var ett stort problem med sjöfylleri och folk skadades eller till och med dog. Vansinneskörning till sjöss med eller utan alkohol i blodet var förbjudet sedan tidigare. Så varför inte bara se till att de lagar som redan finns efterlevs?

Det finns en mycket enkel förklaring till detta. Den kallas politik. Man måste som ansvarsfull politiker visa att man tar samhällsproblem på allvar. Uppenbarligen räckte inte befintlig lagstiftning för att stoppa horderna av roder-fyllon som åkte runt och lemlästade och dödade folk i våra skärgårdar.

Hur ser man då till att polis och KBV lagför fler roderfyllon?
Ger dem mer resurser att leta upp de som utgör en fara för sig själv och andra?
Nej man ger dem istället fler potentiella brottslingar. Helt plötsligt har man skapat ett problem som man kan visa att man tar på allvar. Dessutom kan man ju få fina stapeldiagram över antal kontroller och gripanden


Det torde ju inte vara obekant hur polisen löser den så kallade pinn-jakten. Man ställer sig nånstans där man förväntar sig hitta så många båtfyllon som möjligt på kortast tidResultatet då?

Jo Sveriges Radio rapporterar att sjöfylleriet minskar. Det är ju bra. Sen ser man siffrorna
Antalet sjöfyllerifall har minskat från 189 fram till sista juli ifjol till endast 130 samma period i år.
 
Etthundratrettio, i hela landet, sen årsskiftet.  Men de här enorma horderna av fyllerister då?
Det finns inte heller någon officiell statistik över fördelningen grovt sjöfylleri vs "vanligt" sjöfylleri
Man har inte heller presenterat i vilket sammanhang dessa 130 åkt dit.
Var de stupfulla och inblandade i  olyckor? Eller var det personer med 0,25 promille som lugnt och stilla tuffade fram i sin 10,5 m långa segelbåt.

Det är alltså 59  personer mindre SOM ÅKT DIT i år.. så här små siffror kan väl knappast anses som statistiskt tillförlitliga eftersom det torde finnas i storleksordningen en halv miljon fritidsbåtar i landet. Dessa 59 kanske helt enkelt inte gav sig ut på sjön i år p.g.a vädret.

OK men antalet döda till sjöss måste ju ha minskat
nja.. eftersom de siffror som finns klumpar ihop dödade till sjöss oavsett HUR de dött så är det svårt att påvisa  något som talar för att 0,2-gränsen räddat några liv, å andra sidan är det ju lika svårt att hitta nånting som visar det omvända, dvs att det med en högre gräns hade dött fler. Men vi ligger under 100/¨år som dör till sjöss

Ett exempel för hur det såg ut 2008. Kort sagt, av de 38 som dog det året så kan som MEST 16 fall härledas till båtolyckor som skulle kunna stoppas av 0,2 gränsen. Detta förutsätter dock att  samtliga  färdades i en båt som faller över längd/hastighetsgränsen.
Nu är det ju dessutom så att merparten av alla drunkningsolyckor sker i insjöar från mindre båtar ( ja ni vet...15 knop 10 m ) man ser sällan KBV/Polisen patrullera i insjöarna (ja möjligen i hjälmaren/vänern/vättern då)


Här har vi lite sammanställning av olyckor 2011

Sen var det där med "pomillen" Skall man tro Transportstyrelsens utredare (och det skall man nog) så verkar det som att de flesta som förolyckas med alkohol i kroppen gör det med reda
-I fredags gick jag igenom de rapporter vi fått hittills med obduktionsprotokoll. Då hittade jag tretton fall. Det var tolv döda och en olycka där man kört upp i land. Av de var fyra helt fria från alkohol och en hade 0,19, det får man ju tom köra bil på. De övriga startade på 1,7 och stannade vid 2,4. Det flesta med sprit i sig låg omkring 2 promille.

De som bevisligen behöver lagföras är sådana som skulle gått att lagföra redan tidigare


Detta är 3:e året med "nya" lagen, och anledningen att artikeln som startade allt detta skrevs kanske är att fler o fler inser att den inte ger den nytta som den påstods ge. Det är säkert fortfarande lika många fyllskallar som trillar ur sin 3-meters roddbåt när de skall pinka som det var för 3 år sedan. Båt-dårarna kör troligen på som vanligt eftersom man inte kan lagstifta bort idioti och dåligt omdöme (bara lagföra dem efteråt).Slutligen. Det största problemet i skärgårdarna idag är nog inte de där 2 glasen vin på berghällen. Nej problemet är när de som ser båten som en kul leksak och helt saknar både erfarenhet och sjövett redan i nyktert tillstånd tror att de kan ta båten hem efter en helkväll i sandhamn

Andra om samma ämne
Hanna-Karin Grensman
Morgonsur
Morgonsur igen


En kanske inte helt partisk sida, men väl värd att skumma igenom

lördag 7 juli 2012

Visst är Sverige underbart...

Piratebay-gate går vidare....
http://blog.brokep.com/2012/07/04/nadeansokan/


Om det nu är så att utländska mediabolag dels kan beställa ett åtal dels se till att någon blir fälld via "jäviga" personer, DÅ har vi ett betydligt större problem än att FRA vill "avlyssna"  datatrafik...

Grundproblemet är fortfarande att de inte hände med i den tekniska utvecklingen, utan istället misstänkliggjorde alla former av modern teknik och gjorde det larvigt svårt att göra det man faktiskt har rätt att göra (läs göra en egen kopia på saker man köpt)

När de väl hoppade på tåget med digital försäljning så var de typ 10 år efter i teknisk nivå, samt försökte lura på oss att en digital kopia av ett verk skulle kosta lika mycket, om inte mer, än en fysik produkt.
Det var lite larvigt när en digital nedladdning av t.ex Men In Black  kostade  mer än att köpa samma film som fysisk version

Jag försvarar inte illegal kopiering, men när det är larvigt övertydligt att mediabranschen försöker kompensera för sin taskiga planering genom att skylla alla nederlag på den hemska piratkopieringen.

Skyll er själva.. tekniken för  att sälja media digitalt har funnits länge.. men ni ville ju prompt sälja den på fysiska medium, samtidigt som ni aktivt(ja faktiskt) förtalade t.ex Mp3 som något dåligt