tisdag 7 augusti 2012

Sjöfylla i siffror

För att följa upp gårdagens inlägg om sjöfylleri.
Självklart hänger media på och gräver fram företrädare till höger och vänster som förväntas rapa siffror som förhoppningsvis visar att lagen var absolut nödvändig..

Ledsen, men det jag sett hittills imponerar inte

Sveriges radio meddelar: Alkohol ofta bakom dödsolyckor
Ja det var ju ingen nyhet, Vi tittar lite på vad som skrivs
"Tre av fyra personer som dör på sjön är alkoholpåverkade. – Det är skrämmande siffror "
Ja. onekligen.  Hur många är det som dör då?
"Förra året omkom 40 personer på sjön. Transportstyrelsen har hittills fått in 24 stycken obuktionsprotokoll[sic!] som visar att 75 procent av personerna hade alkohol i kroppen när de omkom."
40 personer. Det dog 334 personer i trafikolyckor samma år. Det är inte helt rättvist att jämföra dessa eftersom det i sjöolyckorna räknas in att man faller ur sin förtöjda båt och drunknar. Om du snubblar och slår ihjäl dig  när du  kliver ur bilen på parkeringen så räknas det inte som en trafikolycka

Nåväl nu har man ju då underlag på mer än 50% av de döda så det kan väl anses som tillförlitligt...
18 av dessa 24 hade då alkohol i blodet. hur mycket?

Men det här väl en förbättring av statistiken från föregående år? Den statistik man hade som grund för nya lagen..
Transportstyrelsen började föra statistik i våras. Det hela är ett steg i ett uppdrag från regeringen, som vill minska antalet omkomna i trafiken både på land och på sjön.
Eh jaha.Först NU börjar man forska i hur folk dör på sjön. 
Enligt Jonas Ekblad, analytiker på Transportstyrelsen, slår statistiken hål på myten om den ensamme fiskarmannen som ramlar i sjön och drunknar. Bara en fjärdedel var en ensam man, och ungefär en fjärdedel höll på med fiske.
– De andra olyckorna var sådana som hände i hamnar när man skulle hoppa mellan båten och bryggan eller i samband med någon tilläggningsmanöver. Eller faller överbord på det ena eller det andra sättet, säger han.

Ok av de här 40 var 10 ensamma män. 10 fiskade och de övriga 20 trillade överbord? 
Nu är det väl så att de där 10 ensamma männen kan ha varit samma 10 som fiskade, eller inte alls fiskat
Jag tolkar det som att 10 döda var i samband med fiske, resterande 30 föll överbord, i dessa får vi gott o väl plats med 10 ensamma män som skall pinka.

Jag saknar dock de här som omkommer p.g.a snabbgående motorbåtar eller segelbåtar över 10 m. Nåja, det är väl säkert så pass ovanligt att det inte sker varje år..
Hur många av de omkomna  färdades överhuvudtaget i en sådan typ av båt?

Hur många av de som avled var passagerare på en båt där föraren var spiknykter?
Hur många av de som avled trillade av förtöjda båtar?

Hur var det med promillen då?
– Det är lite skrämmande siffror, att av de vi har promillesiffror på i dag, är en fjärdedel som är spiknyktra. De andra har mer eller mindre mycket alkohol i sig.
"Mer eller mindre mycket"  vad fan är det för måttenhet.
Enligt länkar i gårdagens inlägg så pekar det dock mot att de flesta döda hade över 1,0 promille
(enligt overifierade uppgifter så så hade endast 2 av 400 döda mellan 2004 och 2011 under 1 promille)

Visst, man skall inte köra båt på fyllan, så långt kan vi vara  överens.  Men innan man ger sig på att lagstifta bort olyckor så kan det ju vara en bra idé att veta vilken typ av olyckor det är man vill få bort.

Den logiska slutsatsen som man bör dra av att folk ramlar ur förtöjda båtar är ju att förbjuda onyktra människor att vistas i närheten av vatten.


Hur vanligt är det med sjöfylleri då?

Ja det vet vi ju inte egentligen. De siffror som finns  säger  att det  2011 lagfördes 189 sjöfyllor (fram till juli totalt var det ca 200). räknar vi in de ovan nämnda 75% av 40st har vi ju 30 till om vi förutsätter att dessa faktiskt körde, vilket inte är säkert eftersom lagen även omfattar personer som utför "uppgifter av väsentlig betydelse för sjösäkerheten". Det är alltså inte bara föraren av båten som kan dömas utan även den som hjälper till att läsa ett sjökort eller ansvarar för att hänga ut "puttifrån-korvarna" (en syssla man bör klara efter ett par glas vin)
Det kan ju jämföras med att det 2011 anmäldes omkring 29 600 rattfylleribrott  Detta trots att det varit olagligt sedan hedenhös. Jag tror dessutom det är rätt få av dessa som var passagerare och bedömdes ha "uppgifter av väsentlig betydelse för trafiksäkerheten"


Det fanns 2011-12-31 6 213 000 utfärdade körkort. i diverse olika klasser. om vi antar att samtliga rattfyllerister hade körkort när de greps, och det bara var 1 rattfylla/ person så får vi att  ca 0,5% rattfyllon

För båtar blir det lite värre eftersom det inte finns körkortskrav men enligt siffror i "Fakta om båtlivet"

Så fanns det 2010 ca 800 000 fritidsbåtar i Sverige. Vi antar att det fanns lika många året efter.
Det anmäldes ca 200 sjöfyllor totalt 2011 det ger att 0,025 %  av alla båtförare är roderfyllon..
Eller??

Nej självklart inte, för det första så är antalet båtar oklart, dessutom finns ju de här båtarna som inte berörs av lagen med. Gissningsvis är mer än  hälften båtar som inte faller under lagens gränser (kajaker och optimistjollar tex). Dessutom fastnar de inte i rutinkontrollerna så det är snarare 0,05%  SAMT att vi har det här med "
uppgifter av väsentlig betydelse för sjösäkerheten" vilket gör att man kan plocka samtliga ombord.

Enligt samma lilla skrift

Vem utövar båtliv?
Människor i alla åldrar och ur alla samhällsgrupper är ute på sjön.
Närmare 2,5 miljoner vuxna svenskar (mellan 20–74 år) fördelat över
1,5 miljoner hushåll vistades i fritidsbåt under 2010. Motsvarande siffra
2004 var 1,8 miljoner. Drygt 4 miljoner människor vistades i skärgården
under 2010.

Hur många kollar man

Sjöpolisen i Stockholm och Västra Götalands län genomförde under 2011 1013st sållningsprov. KBV genomförde samma år 2300 stycken i hela landet. Totalt 3313.
Gissningsvis är trafiken i skärgården rätt låg under 8 av årets månader så vi antar att samtliga kontroller sker under de 3 månader det behövs mest. dvs juni,juli, augusti  (jävla Gessle) det är 92 dygn Det ger 36 kontroller/dygn. En stor del av dessa kontroller är säkert rena rutinkontroller. Dvs man stoppar en båt enbart pga dess storlek, Men det finns säkert en stor andel kontroller som sker p.g.a. att någon vinglar runt uppenbart roderfull. (något som, åter igen, gamla lagen löste finfint)

Polisens 1013 sållningsprov resulterade i 73 positiva prov. (Hur många KBV fick har jag inte hittat siffror på än.) Detta innebär att 7,2% av de slumpmässigt kontrollerade var sjöfyllon... Kan man tolka detta som att ca 7% av alla båtförare är onyktra?


Självklart inte betänk åter igen "uppgifter av väsentlig betydelse för sjösäkerheten" och att polisen såklart inte är dummare än att de genomför sina kontroller  på platser där det är stor chans att det finns berusade.

Slutsats

Vi har alltså en lag som klubbades igenom utan något vettigt statistiskt underlag som påvisade en skärpning av den befintliga lagstiftningen.

Det saknas fortfarande vettig statistik eftersom man började analysera först ett år EFTER att lagen infördes.
I den statistik som finns så klumpas dessutom, som det verkar, alla former av olyckstillbud på eller i närheten av båtar ihop utan att man kan göra en koppling som stödjer en 0,2 promillegräns som bra gäller i stora eller snabba båtar.

Tydligen sker ju även olyckor när de ligger stilla. spelar det då någon roll om båten är 9 eller 10 meter eller om den kan gå i 14 eller 15 knop?

Något som också är klarlagt är att antalet döda inte minskat lika drastiskt som antalet sjöfyllon. Det har legat mellan 30 och 40 st/ år senaste 5 åren (med en dipp 2010 som KANSKE beror på lagen)

Lagens enda syfte var med andra ord att ge polis och KBV ett verktyg att kontrollera sjöfylleriet. Något som helt klart behövdes eftersom de tidigare inte kunde ingripa mot annat än rejält onyktra.
Den dock har ytterst lite med  den totala sjösäkerheten att göra eftersom hälften av de som färdas på sjön gör det i båtar där det fortfarande är OK att ha 0,8 promille (gärna utan flytväst)


Trots att man nu har ett verktyg som medger att man kollar samtliga ombordvarande i varenda båt  av rätt typ som kommer i ens väg  så lyckas man bara hitta ca 200st på ett helt år. Hur promillefördelingen av dessa ser ut vill jag se siffror på. Gärna kompletterat med tid på dygnet, typ av båt och roll ombord

Det skall bli intressant att se statistiken för 2012 när den släpps

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar